Contact


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurHeeft u vragen of opmerkingen, wilt u een afspraak maken of wilt u meer weten over strafcassatie neem dan vrijblijvend contact met ons op
Neem vrijblijvend contact op


Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Dongen: vandongen@bacas.nl
E-mail mr. Van den Akker: vandenakker@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


DerdengeldenGelet op de aard van het kantoor en de werkzaamheden beschikt het kantoor niet over een zogenaamde ‘derdengeldenrekening’. Indien derden bedragen wensen over te maken naar (een) cliënt(en) van het kantoor, zal dat dienen te geschieden door
overmaking naar de bankrekening(en) van de cliënt(en). Geldbedragen die abusievelijk naar de bankrekening van het kantoor zijn overgemaakt, zullen worden teruggestort naar de bankrekening van waaraf de overmaking is geschied.

AansprakelijkheidsbeperkingHet kantoor hanteert een beperking van aansprakelijkheid voor al haar diensten (tevens opgenomen in onze
algemene voorwaarden.) Deze beperking luidt: “Elke aansprakelijkheid
is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald.”

Algemene voorwaardenOp al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn hiernaast te downloaden.

KlachtenHet kantoor hecht grote waarde aan de tevredenheid van zijn cliënten. Het kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen bij uw eigen advocaat. Tevens kunt u uw bezwaren mailen naar info@bacas.nl

Het kantoor streeft er naar in overleg met u binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Indien een langere tijd nodig is, zult u dit uiteraard van het kantoor vernemen. De overeengekomen oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Indien u onverhoopt van mening bent dat uw ingediende klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan het kantoor heeft voorgelegd.

Geschillencommissie Advocatuur

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.

U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Het kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

U kunt de Geschillencommissie bereiken op

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Bezoekadres:
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer:
070-3105310

FeedbackGraag hoort het kantoor van u wat aan onze diensten en dienstverlening kan worden verbeterd. Het kantoor verzoekt u het enquêteformulier in te vullen. Ook kunt u opmerkingen of suggesties plaatsen. De ingevulde enquêteformulieren zullen onderling worden besproken en waar nodig zullen aanpassingen worden doorgevoerd in ons kwaliteitsbeleid.