Het Team


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurTalent wins games, but teamwork and intelligence
win championships
Neem vrijblijvend contact op


mr. R.J. Baumgardt

Mr. R.J. (Rob) Baumgardt is advocaat sinds 1987. Als advocaat is hij zich al vrij snel gaan toeleggen op strafzaken zoals de “ Bolderkar-affaire”. Het gevecht van het aangeklaagde individu of het aangeklaagde bedrijf tegen het machtige overheidsapparaat bood en biedt veel inspiratie. Daarnaast bleek in vrijwel iedere strafzaak wel een juridisch verweer gevoerd te kunnen worden. Het onderzoeken, onderbouwen én uitbouwen van zo’n verweer zijn onderdelen van de strafrecht­advocatuur die hem in het bijzonder aanspreken.

In 1995 heeft hij in Spijkenisse een kantoor (mede) opgericht. Vanaf de start van dat kantoor behandelt hij alleen strafzaken. Nadien volgde een verdere specialisatie. Ook in cassatieprocedures bleek dat vrijwel altijd een juridisch verweer gevoerd kan worden. Het naar voren brengen van argumenten op grond waarvan een uitspraak van de feitenrechter door de Hoge Raad moet worden vernietigd, biedt veel voldoening. Daar waar de uitspraak van de feitenrechter in strijd is met jurisprudentie van de Hoge Raad, moet op deze jurisprudentie een beroep worden gedaan. Indien de uitspraak niet in strijd is met jurisprudentie van de Hoge Raad, bestaat alle aanleiding deze jurisprudentie kritisch tegen het licht te houden om te bezien of deze jurisprudentie moet worden gewijzigd.

Dit uitgangspunt en enthousiasme is veel collega strafrecht advocaten opgevallen. Het zijn met name deze specialisten die hun cliënten zijn gaan doorverwijzen naar “de tovenaar van Spijkenisse”.
Op dit moment behandelt hij meer dan 200 cassatiezaken per jaar. Een objectief overzicht van door hem behandelde cassatiezaken is te vinden op de website van rechtspraak.nl.

Om de cassatiepraktijk verder uit te bouwen is “de tovenaar” naar Rotterdam verhuisd.  

Rob Baumgardt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Cassatie - strafrecht
- Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Huidige nevenwerkzaamheden:

• Bestuurslid VCAS
• Lid Advies college voor strafzaken van de NOvA
• Lid (deel)redactie (Advocatuur) van vaktijdschrift Delikt & Delinkwent
• Lid Raad van Advies, Double Degree Program, Erasmus Universiteit

Voormalige nevenwerkzaamheden:

• Rechter plaatsvervanger rechtbank Dordrecht
• Bestuurslid NVSA
• Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting “De Hartelborgt”
• Lid Begeleidingscommissie Bureau Halt Voorne Putten
Daarnaast geeft hij jaarlijks lezingen en cursussen voor onder meer SDU en AVDR.

Publicaties

• Hoofdstuk 16, The perspective of a Cassation Attorny in Criminal Cases, opgenomen in The Legitimacy of Highest Courts’ Rulings, TMC Asser Press, 2009, p. 251
• Geen medeplegen vuurwapenbezit, opgenomen in Meesterlijk, Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat, Kluwer, 2013, p. 449
• Gesloten cassatiebalie na bezuinigingen?, Strafblad 2016 (5), p. 57 (met P. van Dongen).mr. P. van Dongen

Pamela studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht.
In 2016 is zij afgestudeerd in het straf- en strafprocesrecht en in 2017
is zij in Rotterdam beëdigd als advocaat.

Pamela van Dongen behandelt zowel cassatiezaken als zaken bij de rechtbank en het hof. Bij haar kunt u terecht voor alle (commune) strafzaken, zoals onder andere geweldsdelicten, drugszaken, fraude en witwassen, maar ook voor complexe strafzaken betreffende bijvoorbeeld georganiseerde misdaad en levensdelicten.

Op dit moment treedt zij op als advocaat in het grote liquidatieproces Eris, dat gericht is tegen leden van de motorclub Caloh Wagoh.

Pamela is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en aspirant-lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).
Pamela van Dongen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Cassatie - strafrecht
- Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

mr. S. van den Akker

Sam studeerde af op het noodweer(exces). Hij wil graag de menselijke kant van het strafrecht terug op het strijdtoneel brengen, omdat volgens hem het strafrecht menselijk moet blijven. Zijn scriptie, getiteld "Geboden door de noodzakelijke verdediging" is gepubliceerd in het NJB, een gezaghebbend vakblad voor juristen.

Sam van den Akker behandelt naast cassatiezaken ook zaken bij de rechtbank en het gerechtshof. Ook staat hij verdachten bij die opgeroepen worden voor een zogenaamde OM-zitting.

Sam schreef een boek voor advocaten die piketbijstand verlenen, het zogenaamde Zakboek Strafpiket. Ook publiceert hij regelmatig wetenschappelijke artikelen en schrijft hij annotaties onder arresten van de Hoge Raad. Tevens geeft hij voor BijzonderStrafrecht.nl cursussen aan advocaten.

Sam is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Nevenwerkzaamheden :

• Kerngroeplid bij de Stichting Mens en Strafrecht
• Kerngroeplid bij het Forum Levenslang
Publicaties:

A.J. Horenblas & S. van den Akker, Zakboek Strafpiket, Den haag: Boom Juridische Uitgevers 2021.
S. van den Akker, De wijziging van de regeling van voorwaardelijke invrijheidsstelling vanuit het perspectief van de verdediging; de gedeeltelijke ondergang van resocialisatie, Sancties 2021/3
S. van den Akker, Vernietigende arresten, PROCES 2021/4
S. van den Akker, Nieuwe regeling voorwaardelijke invrijheidsstelling: op alle vlakken ongunstig, Bonjo 2021/2
S. van den Akker, De ‘Blue Whale Challenge’ en het strafrecht, NTS 2020/5
S. van den Akker, Cassatie in Caribische strafzaken, TBSR&H 2020/4
S. van den Akker, R.J. Baumgardt en P. van Dongen, De vrijheidsbeperkende maatregel en de voorwaardelijke gevangenisstraf: happily ever after of een bad romance?, Sancties 2019/75
S. van den Akker & V.L. Thuijsman, Opsluiten en straffen in coronatijd, NJBlog
S. van den Akker, Straffen in tijden van Corona, Bijzonderstrafrecht.nl
S. van den Akker, Topscriptie: Noodweer(exces), NJB.nl

Mr. M.J. van Berlo

Mies studeerde Liberal Arts and Sciences en rechtsgeleerdheid aan Tilburg University. Hij heeft in 2021 zijn master strafrecht (cum laude) behaald aan de Universiteit Utrecht.

Mies heeft door de jaren heen via diverse stages in de advocatuur en rechterlijke macht ervaring op gedaan in verschillende geledingen van de strafrechtspleging. Hij heeft onder andere als buitengriffier gewerkt bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, stage gelopen bij meerdere advocatenkantoren en vrijwilligerswerk verricht voor een rechtswinkel en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarnaast is hij drie jaar student-assistent geweest bij professor Tijs Kooijmans, onlangs nog toegetreden tot de strafkamer van de Hoge Raad. Via deze werkzaamheden heeft hij een goed beeld verkregen van hoe de feitenrechter en de Hoge Raad plegen om te gaan met een uiteenlopend scala aan juridische leerstukken.
Mies zijn passie voor het strafrecht vloeit voort uit zijn voorliefde voor de multidisciplinaire invalshoek en het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Deze beide aspecten komen juist in het strafrecht naar voren aangezien het rechtsgebied niet alleen een veelvoud aan multidisciplinaire aspecten kent, maar het strafrecht ook juist het rechtsgebied is waar de mens in al zijn kwetsbaarheid centraal staat.

Mies is lid van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV) en de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (NVVS).

Vacatures

Het kantoor biedt graag gemotiveerde en creatieve studenten de mogelijkheid aan studentenstage te lopen voor een nader overeen te komen periode. Met name wetenschappelijk geïnteresseerde studenten worden verzocht contact op te nemen.

Neem vrijblijvend contact op

Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Dongen: vandongen@bacas.nl
E-mail mr. Van den Akker: vandenakker@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets