Actueel


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurWe houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen binnen
het straf(cassatie)recht.
Neem vrijblijvend contact op


Persbericht: Undercover in Nederland14 februari 2020 - Op 3 februari jl. heeft het programma OP1 aandacht besteed aan een nieuw seizoen van Undercover in Nederland met Alberto Stegeman. Hierin is de handel in het illegale bruiningsmiddel ‘Melanotan II’ aan bod gekomen. Daarnaast zijn op 6 en 13 februari afleveringen van Undercover in Nederland uitgezonden over deze illegale handel. In de aflevering van 13 februari is het programma ‘undercover gegaan’ in de sportschool waarvan cliënt eigenaar is. Het programma bleek zonder recht of toestemming van cliënt in het geheim opnamen te hebben gemaakt in de sportschool.

De aanleiding voor deze uitzendingen is de dood van Jelle van Katwijk. Volgens zijn vader is Jelle overleden als gevolg van het gebruik van dit illegale bruiningsmiddel en anabolica. In deze verschillende uitzendingen wordt aandacht besteed aan de handel in het bruiningsmiddel ‘Melanotan II’ en wordt gesteld dat cliënt, eigenaar van een Rotterdamse sportschool, (mede)verantwoordelijk is voor de dood van Jelle van Katwijk. In de uitzendingen wordt het gebruik van het bruiningsmiddel ‘Melanotan II’, al dan niet in combinatie met anabolica, als doodsoorzaak van Jelle aangewezen.

Cliënt wil graag de volgende punten benadrukken:

1) Op 29 januari 2020 is de strafzaak tegen cliënt inhoudelijk behandeld en op 12 februari 2020 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan. Cliënt is onder meer vervolgd voor kort gezegd het verstrekken van anabole steroïden. Cliënt is echter niet vervolgd voor de handel in het bruiningsmiddel ‘Melanotan II’.
2) Het staat daarnaast in het geheel niet vast dat het gebruik van het bruiningsmiddel Melanotan II of anabolica de doodsoorzaak van Jelle is. Het Openbaar Ministerie heeft van meet af aan benadrukt dat zij cliënt niet verantwoordelijk acht/stelt voor de dood van Jelle. In het vonnis van 12 februari 2020 heeft de rechtbank overwogen dat “de officier van justitie op de zitting heeft opgemerkt dat er geen causaal verband is vastgesteld tussen genoemd overlijden en de onderhavige middelen”.

3) Tot slot is van belang dat de rechtbank cliënt ook nog heeft vrijgesproken van het leveren van anabolica aan Jelle. De rechtbank “acht niet wettig en overtuigend bewezen dat deze middelen door de verdachte en/of de medeverdachte en ook in de tenlastegelegde periode aan hem (lees: Jelle) zijn verstrekt. De verdachte zal van dit onderdeel van de tenlastelegging worden vrijgesproken”.

Cliënt acht het dan ook zeer kwalijk dat in verschillende media ten onrechte het beeld wordt geschetst dat cliënt (mede)verantwoordelijk is voor de dood van Jelle. Daar komt bij dat nooit sprake is geweest van hoor en wederhoor, zodat ook één van de kernbeginselen van de journalistiek is geschonden.

Cliënt betreurt tot slot dat het Openbaar Ministerie, wetende dat cliënt niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van Jelle, meewerkt aan uitzendingen waarin deze onjuiste voorstelling van zaken telkens in zowel de regionale als de nationale media verschijnt.

Door deze gang van zaken worden cliënt en de naam van de sportschool ten onrechte door het slijk gehaald.

14 februari 2020
mr. P. van Dongen
AdvocaatTerug naar overzichtPlaats een bericht


CAPTCHA Image


Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets