Actueel


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurWe houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen binnen
het straf(cassatie)recht.
Neem vrijblijvend contact op


Onbevoegde rechter in rechtbank Haarlem21 juni 2019 - De wetgeving is helder. Degene die in een strafzaak als rechter een zaak behandelt en beslist zal te allen tijde op de juiste, bij wet voorgeschreven wijze, tot rechter moeten zijn benoemd. Indien iemand tot rechter is benoemd zal dat kunnen blijken uit een Koninklijk Besluit (K.B.).

In een zaak, die momenteel bij de Hoge Raad aanhangig is, is onder meer de vraag aan de orde of in die zaak sprake is van een onbevoegde rechter.

Wat is het geval?

In een vonnis van 1 november 2012 van de rechtbank Haarlem is een verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het vonnis is onder meer gewezen door mr. X.
Bij K.B. van 14 juni 2010 is mr. X., rechter in opleiding, tot rechter-plaatsvervanger benoemd. In een K.B. van 6 juni 2012 is onder meer vermeld dat mr. X tot gerechtsauditeur is benoemd. Bij raadpleging van het via de site www.rechtspraak.nl te raadplegen Register van beroepsgegevens en nevenbetrekkingen rechterlijke macht bleek (in 2016) volgens (ook) dat register mr. X in 2012 als rechter-plaatsvervanger te zijn ontslagen. Voorts bleek mr. X tot 26 november 2012 als advocaat in het Arrondissement Haarlem op het tableau van de Orde van Advocaten te zijn ingeschreven.
In de strafzaak van de verdachte heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat mr. X onbevoegd is geweest, omdat hij op grond van het K.B. van 6 juni 2012 als rechter-plaatsvervanger was ontslagen. Daarnaast is het verweer gevoerd dat het een rechter in opleiding niet is toegestaan om als advocaat en als rechter-plaatsvervanger werkzaam te zijn (binnen één arrondissement). De verweren zijn door het hof verworpen.

Inmiddels is de zaak aan de Hoge Raad voorgelegd. De geanonimiseerde cassatieschriftuur treft u hieronder aan.

Advocaat-Generaal mr. E.C. Hofstee is van mening dat er geen sprake is van een onbevoegde rechter. Klik hier voor de conclusie. Naar zijn mening kan niet worden gezegd dat mr. X. in het K.B. van juni 2012 impliciet als rechter-plaatsvervanger is ontslagen, omdat zo’n ontslag expliciet moet worden vermeld in een K.B.

Op deze conclusie heeft de verdediging gereageerd. In deze reactie is onder meer gewezen op het feit dat een collega rechter in opleiding, mr. Y, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Zutphen, destijds in hetzelfde K.B. van 6 juni 2012 tot rechter is benoemd in de rechtbank Zutphen, zonder dat in het K.B. uitdrukkelijk is vermeld dat zij als rechter-plaatsvervanger was ontslagen. Aangevoerd is dat het (ook) niet mogelijk is om binnen één rechtbank werkzaam te zijn als rechter en als rechter-plaatsvervanger. De reactie treft u hier aan.

De Hoge Raad verwacht op 25 juni 2019 uitspraak te doen.Cassatieschriftuur


Borgersbrief


Terug naar overzichtPlaats een bericht


CAPTCHA Image


Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets