Actueel


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur



We houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen binnen
het straf(cassatie)recht.








Neem vrijblijvend contact op


Oproeping van klager en advocaat in een klaagschriftprocedure



In januari 2013 heeft klager bij de rechtbank Oost-Brabant een klaagschrift ingediend strekkende tot teruggave van in beslaggenomen geld en sieraden. Dit klaagschrift is door de rechtbank gegrond verklaard. In 2015 heeft de Hoge Raad de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant vernietigd en de zaak naar de rechtbank terugverwezen. Klik hier voor het arrest.

Op 22 december 2015 heeft de raadkamer van de rechtbank de zaak opnieuw behandeld. Ter zitting zijn klager en zijn raadsman niet verschenen. De Officier van Justitie heeft zich (opnieuw) verzet tegen teruggave. Dit keer kreeg de Officier gelijk en is het klaagschrift ongegrond verklaard. Tegen deze beschikking is cassatie ingesteld.

Bij controle van het cassatiedossier bleek klager per gewone brief te zijn opgeroepen op het adres van zijn (toenmalige) raadsman. Dit adres bleek te zijn genoemd in het klaagschrift als zijnde het adres waar klager domicilie heeft gekozen. Op de aan de advocaat toegezonden oproep bleek een onjuist (postbus) adres te zijn vermeld.

In cassatie is aangevoerd dat zowel klager als de raadsman niet op de juiste wijze zijn opgeroepen zodat de beschikking zou moeten worden vernietigd.
In haar conclusie van 24 april 2018 geeft Advocaat Generaal Spronken aan dat uit de wet niet voortvloeit dat in een klaagschriftprocedure (ex art. 552a Sv) de oproep aan klager moet worden betekend. Zij wijst daarbij op een arrest van de Hoge Raad van 30 januari 2018, gewezen naar aanleiding van een bezwaarschrift ex art. 22g Sr. Volgens haar kan voor de oproeping van klager worden volstaan met toezending van de oproep door middel van een gewone of aangetekende brief per post. Omdat de oproep per brief naar het door klager in het klaagschrift opgegeven adres is gestuurd, heeft de rechtbank hierbij geen fouten gemaakt.

Dit ligt anders voor wat betreft de aan de raadsman van klager gezonden oproep. Aan een raadsman moet een afschrift van de oproep van klager worden verschaft, zodat hij op de hoogte is van de tijd en plaats van de behandeling. Omdat de oproep niet naar een juist adres is gestuurd, is niet voldaan aan die eis, zodat de Adovcaat-Generaal de Hoge Raad voorstelt de uitspraak van de rechtbank te vernietigen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal is hier te raadplagen.

De Hoge Raad verwacht uitspraak te doen op 19 juni 2018.







Terug naar overzicht



Plaats een bericht


CAPTCHA Image


Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets