Actueel


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurWe houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen binnen
het straf(cassatie)recht.
Neem vrijblijvend contact op


Bespreking twee zaken: verbeurdverklaring van geld en de strafbaarstelling van art. 161bis SrVerbeurdverklaring

Eerder is een blog verschenen over de door het hof Den Haag uitgesproken verbeurdverklaring van een geldbedrag, dat onder een verdachte in beslag was genomen tijdens een aanhouding wegens overtreding van de Opiumwet. In de uitspraak heeft het hof bewezen verklaard dat de verdachte meer dan 2 kg heroïne aanwezig heeft gehad. Het hof heeft het geldbedrag verbeurd verklaard nu dit bedrag in de ogen van het hof ‘geheel of grotendeels door middel van het bewezen verklaarde is verkregen’. Dat de enkele aanwezigheid van verdovende middelen ook betekent dat het geldbedrag door die aanwezigheid is verkregen, acht de Hoge Raad niet begrijpelijk, zodat het arrest van het hof vernietigd is.

De uitspraak is hier te raadplegen.

Artikel 161bis Sr

In een andere zaak heeft de Hoge Raad een uitspraak van het hof Amsterdam in stand gehouden. In die zaak heeft het hof bewezen geacht dat de verdachte hennep heeft geteeld. Daarnaast is bewezen dat de verdachte opzettelijk een ten opzichte van een elektriciteitswerk genomen veiligheidsmaatregelen heeft verijdeld door buiten de elektriciteitsmeter en de aardlekschakelaar om elektriciteit af te tappen, terwijl daarvan levensgevaar voor een ander te duchten was. Dit feit is strafbaar gesteld in art 161bis Sr. Indien het aan de schuld van een verdachte te wijten is dat enig elektriciteitswerk wordt vernield/beschadigd, waardoor levensgevaar voor een ander ontstaat, is een verdachte ook strafbaar. Dit wordt namelijk in art 161ter Sr ook met straf bedreigd, maar wel met aanzienlijk minder straf dan het bewezen verklaarde.

In cassatie is onder meer betoogd dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt dat er daadwerkelijk levensgevaar te duchten was. Hierbij is onder meer aangegeven dat verdachte mogelijk onachtzaam heeft gehandeld, maar dat niet kan worden aangenomen dat het levensgevaar voor verdachte voorzienbaar is geweest. Betoogd is dat de gedragingen van verdachte wel het niet ten laste gelegde overtreding van art. 161ter Sr kan opleveren, maar niet overtreding van art. 161bis Sr.
In zijn conclusie voorafgaande aan het arrest heeft Advocaat-Generaal mr. A.E. Harteveld onder meer geconstateerd dat in de wetsgeschiedenis van art 161bis Sr en art. 161ter Sr weinig aandacht wordt besteed aan het gevaarzettingsvereiste in de strafbaarstellingen. Voorst geeft hij aan dat de Hoge Raad zich tot nu toe niet heeft uitgelaten over de vraag of het veroorzaken van een stoornis in de werking van een meterkast of het verijdelen van een genomen veiligheidsmaatregel (zoals een stoppenkast) toereikend is om daaruit af te leiden dat daarvan levensgevaar te duchten was.

In het arrest van de Hoge Raad geeft de Hoge Raad aan dat het in art 161bis Sr bedoelde levensgevaar ten tijde van het verijdelen van de veiligheidsmaatregel naar algemene ervaringsregels voorzienbaar moet zijn geweest. Dit zal in de regel niet het geval zijn indien zich doorgaans geen personen in de nabijheid van het betreffende elektriciteitswerk bevinden. Omdat uit de door het hof gebruikte bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat verdachte en zijn mededader (i) ten behoeve van een (ook tijdens hun afwezigheid) in werking zijnde hennepkwekerij door het aftappen een erg brandgevaarlijke situatie in het leven hadden geroepen, (ii) dat dit geschiedde in twee slaapkamers in een hoekpand met houten vloeren op de derde etage van een portiekflat en (iii) terwijl de aangrenzende woningen bewoond waren (onder meer door een gepensioneerde buurman die veel thuis was), heeft het hof volgens de Hoge Raad bewezen kunnen verklaren dat naar algemene ervaringsregels levensgevaar voor anderen voorzienbaar was.

De uitspraak is hier te raadplegen.Terug naar overzichtPlaats een bericht


CAPTCHA Image


Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets