Actueel


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurWe houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen binnen
het straf(cassatie)recht.
Neem vrijblijvend contact op


Medeplegen hennepteelt door eigenaar woning?Begin oktober 2013 is de politie binnengetreden in een pand in Rotterdam. In het pand werd hennep aangetroffen. Ook werd hennepafval en scharen e.d. aangetroffen. De woning was eigendom van verdachte. Deze verklaarde dat hij de woning per 1 augustus 2013 aan een ander, N, had verhuurd. Zelf zou verdachte geen betrokkenheid hebben gehad bij de hennepkwekerij. De huurovereenkomst bleek ook uit een huurovereenkomst. Ook de huurder, N, verklaarde bij de rechter commissaris dat verdachte de woning aan hem had verhuurd en dat verdachte niet bij de kwekerij betrokken was. De politierechter in Rotterdam sprak verdachte vervolgens vrij.

In hoger beroep werd verdachte veroordeeld. Het hof Den Haag wees in de uitspraak er op dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat al voor 1 augustus hennep zou zijn geteeld en dat verdachte in die periode ook zelf in de woning woonde.
Naar de mening van het hof had verdachte moeten weten dat er hennep werd gekweekt vanwege de ‘onlosmakelijk’ met de teelt van hennep ‘samenhangende geur, geluiden en licht.
In cassatie is aangevoerd dat de bewijsvoering te kort schiet. Uit geen enkel bewijsmiddel kon volgen dat verdachte enige handeling, gericht op de teelt/bewerking van hennep heeft verricht en dat verdachte zo nauw en volledig met N heeft samengewerkt dat er sprake is geweest van medeplegen van hennepteelt. Hierbij is verwezen naar uitspraken van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat zwaardere eisen aan de bewijsvoering van medeplegen worden gesteld.

Eerder is in deze rubriek aangegeven dat advocaat generaal Machielse het standpunt van de verdediging onderschreef. De advocaat generaal geeft in zijn conclusie aan dat e kwalificatie van medeplegen slechts is gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde intellectuele en/of materiële bijdrage van verdachte aan het delict van voldoende gewicht is.

Wanneer niet kan worden vastgesteld dat de bijdrage van verdachte in de kern genomen bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht, zal de rechter die toch tot een bewezenverklaring van medeplegen komt dat medeplegen nauwkeurig moeten motiveren.

Op 19 december 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan en de uitspraak van het hof vernietigd. Ook volgens de Hoge Raad kan het medeplegen van het telen en bewerken niet uit de bewijsmiddelen worden afgeleid (Hoge Raad 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3215)Terug naar overzichtPlaats een bericht


CAPTCHA Image


Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets