Actueel


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurWe houden u graag op de hoogte over de ontwikkelingen binnen
het straf(cassatie)recht.
Neem vrijblijvend contact op


Gerechtshof legt een te hoge straf op13 november 2017 - Eerder is op onze website een blog geplaatst over een zaak betreffende overtreding van artikel 5 Wegenverkeerswet. In cassatie is aangevoerd dat het hof aan verdachte een te hoge straf heeft opgelegd. Op grond van artikel 177 lid 1 Wegenverkeerswet wordt overtreding van artikel 5 WvW namelijk bestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie, terwijl verdachte was veroordeeld tot hechtenis voor de duur van drie maanden. In lijn met Advocaat-Generaal Vegter heeft ook de Hoge Raad op 7 november jl. overwogen dat de strafoplegging in strijd is met de zojuist genoemde wettelijke bepalingen.

In de conclusie is de Advocaat-Generaal onder meer ingegaan op de bewezenverklaarde gedragingen. Geconstateerd is dat het bewezen verklaarde gedrag bestaat uit meerdere handelingen op verschillende plaatsen zoals rijden door rood, afslaan zonder richting aan te geven en rechts inhalen. De A-G overweegt daarnaast dat het hof kennelijk niet bewezen heeft willen verklaren dat sprake is van ‘meermalen gepleegd’.
Indien zulks het geval was geweest kon op basis van de samenloopbepalingen een hogere straf worden opgelegd, aangezien het hof in dat geval voor iedere overtreding straf had kunnen opleggen. Hiervan is echter geen sprake zodat het hof ten onrechte een hogere straf heeft opgelegd dan het toepasselijke strafmaximum, aldus mr. Vegter.

Volgens de Advocaat-Generaal kan de Hoge Raad het gebrek niet zelf afdoen door verdachte te veroordelen tot hechtenis voor de duur van twee maanden. Daartoe voert de A-G aan dat in het arrest geen aanknopingspunten te vinden zijn waaruit blijkt dat het hof kennelijk twee maanden hechtenis heeft willen opleggen.

De Hoge Raad heeft in het arrest geoordeeld dat de strafoplegging in strijd is met artikel 5 en 177 WvW, zodat de Hoge Raad het arrest van het hof wat betreft de strafoplegging vernietigt en de zaak terugverwijst naar het hof.

Het arrest is hier te raadplegen.Terug naar overzichtPlaats een bericht


CAPTCHA Image


Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274

E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Berlo: vanberlo@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets