Enqueteformulier


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurBaumgardt Strafcassatie Advocatuur hecht grote waarde aan tevredenheid van haar cliënten. Wij vernemen graag hoe uw ervaring is met het kantoor en de medewerkers. Door het invullen van onderstaande enquête, kan de toekomstige dienstverlening worden verbeterd.1. Bent u (tijdens het intakegesprek) voldoende geïnformeerd over de aanpak van uw zaak?
2. Is tijdens de behandeling van de uw zaak voldoende ruimte geweest om gezamenlijk met uw advocaat de processtrategie te bepalen?
3. Bent u door uw behandelend advocaat geïnformeerd over de eventuele mogelijkheid tot deelname aan gefinancierde rechtshulp?
4. Zijn uw vragen door de behandelend advocaat tijdig en volledig beantwoord?
5. Was het kantoor/de behandelend advocaat goed (telefonisch) bereikbaar?
6. Heeft het kantoor/de behandelend advocaat u in een begrijpelijke taal te woord gestaan?
7. Bent u tevreden over de manier waarop u door uw advocaat op de hoogte bent gehouden over het verloop van uw zaak?
8. Bent u tevreden over de manier waarop uw advocaat uw zaak heeft behandeld?
9. Is uw advocaat de gemaakte afspraken met u nagekomen?
10. Bent u van mening dat de verzonden declaraties voldoende duidelijk zijn?
11. Overige opmerkingen: