Het Team


Baumgardt Strafcassatie AdvocatuurTalent wins games, but teamwork and intelligence
win championships
Neem vrijblijvend contact op


mr. R.J. Baumgardt

Mr. R.J. (Rob) Baumgardt is advocaat sinds 1987. Als advocaat is hij zich al vrij snel gaan toepleggen op strafzaken zoals de “ Bolderkar-affaire”. Het gevecht van het aangeklaagde individu of het aangeklaagde bedrijf tegen het machtige overheidsapparaat bood en biedt veel inspiratie. Daarnaast bleek dat in vrijwel iedere strafzaak wel een juridisch verweer gevoerd te kunnen worden. Het onderzoeken, onderbouwen én uitbouwen van zo’n verweer zijn onderdelen van de strafrecht­advocatuur die hem in het bijzonder aanspreken.

In 1995 heeft hij in Spijkenisse een kantoor (mede) opgericht. Vanaf de start van dat kantoor behandelt hij alleen strafzaken. Nadien volgde een verdere specialisatie. Ook in cassatieprocedures bleek dat vrijwel altijd een juridisch verweer gevoerd kan worden. Het naar voren brengen van argumenten op grond waarvan een uitspraak van de feitenrechter door de Hoge Raad moet worden vernietigd, biedt veel voldoening. Daar waar de uitspraak van de feitenrechter in strijd is met jurisprudentie van de Hoge Raad, moet op deze jurisprudentie een beroep worden gedaan. Indien de uitspraak niet in strijd is met jurisprudentie van de Hoge Raad, bestaat alle aanleiding deze jurisprudentie kritisch tegen het licht te houden om te bezien of deze jurisprudentie moet worden gewijzigd.
Dit uitgangspunt en enthousiasme is veel collega strafrecht advocaten opgevallen. Het zijn met name deze specialisten die hun cliënten zijn gaan doorverwijzen naar “de tovenaar van Spijkenisse”.  

Op dit moment behandelt hij meer dan 200 cassatiezaken per jaar. Een objectief overzicht van door hem behandelde cassatiezaken is te vinden op de website van rechtspraak.nl.

Om de cassatiepraktijk verder uit te bouwen is “de tovenaar” naar Rotterdam verhuisd.  

Huidige nevenwerkzaamheden:

• Bestuurslid VCAS
• Lid Advies college voor strafzaken van de NOvA
• Lid (deel)redactie (Advocatuur) van vaktijdschrift Delikt & Delinkwent
• Lid Raad van Advies, Double Degree Program, Erasmus Universiteit

Voormalige nevenwerkzaamheden:

• Rechter plaatsvervanger rechtbank Dordrecht
• Bestuurslid NVSA
• Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting “De Hartelborgt”
• Lid Begeleidingscommissie Bureau Halt Voorne Putten
Daarnaast geeft hij jaarlijks lezingen en cursussen voor onder meer SDU.

Publicaties

• Hoofdstuk 16, The perspective of a Cassation Attorny in Criminal Cases, opgenomen in The Legitimacy of Highest Courts’ Rulings, TMC Asser Press, 2009, p. 251
• Geen medeplegen vuurwapenbezit, opgenomen in Meesterlijk, Gerard Spong 40 jaar (cassatie)advocaat, Kluwer, 2013, p. 449
• Gesloten cassatiebalie na bezuinigingen?, Strafblad 2016 (5), p. 57 (met P. van Dongen).mr. P. van Dongen

Pamela studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht. In 2016 is zij afgestudeerd in het straf- en strafprocesrecht. Het strafrecht spreekt haar aan omdat het écht over mensen gaat en daarnaast een groot maatschappelijk belang heeft.  Als strafrechtadvocaat ben je in staat om verdachten in vaak zeer ingrijpende situaties de noodzakelijke rechtsbijstand te bieden, hetgeen veel voldoening geeft.

Tijdens haar studie heeft zij zich onder andere vrijwillig ingezet om gedetineerden in de P.I. Nieuwegein en de P.I. Nieuwersluis aanvullende rechtshulp te verschaffen met het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden. Pamela is na haar studie ongeveer een jaar werkzaam geweest als juridisch medewerker,
waarbij zij zich voornamelijk bezighield met straf(cassatie)zaken onder begeleiding van onder meer Rob Baumgardt. Pamela is in 2017 beëdigd als advocaat. Zij behandelt zowel cassatiezaken als commune strafzaken bij de rechtbank en het gerechtshof.   

Pamela is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Sam van den Akker

Sam van den Akker (Steenbergen, 1997) rondde in juni 2018 zijn bachelor Rechtsgeleerdheid (with honours) aan de Universiteit van Tilburg af. Momenteel volgt hij de master Strafrecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Tijdens zijn studietijd is Sam werkzaam geweest als griffier bij de rechtbank Rotterdam team strafrecht. Daarnaast heeft hij een studentenstage gelopen op een advocatenkantoor in Breda en heeft hij (een korte) stage gelopen op het Bredase parket van het Openbaar Ministerie. Voorts heeft hij deel uitgemaakt van het College van Beroep voor Examens van de Universiteit van Tilburg.
Sam is gedurende zijn gehele studietijd actief geweest als repetitor van straf(proces)rechtelijke vakken bij meerdere bedrijven. Ook heeft hij op vrijwillige basis meerdere strafrechtelijke advocatencursussen gevolgd en is redacteur geweest bij verschillende juridische studentenbladeren.

Nadat hij als student-stagiair verbonden was aan Baumgardt Strafcassatie Advocatuur, is hij op dit moment werkzaam als juridisch medewerker.

Vacatures

Het kantoor biedt graag gemotiveerde en creatieve studenten de mogelijkheid aan studentenstage te lopen voor een nader overeen te komen periode. Met name wetenschappelijk geïnteresseerde studenten worden verzocht contact op te nemen.

Neem vrijblijvend contact op

Contact


Baumgardt Strafcassatie Advocatuur
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam

Telefoon: 010 3100 270
Fax: 010 3100 274
E-mail: info@bacas.nl
E-mail mr. Baumgardt: baumgardt@bacas.nl
E-mail mr. Van Dongen: vandongen@bacas.nl

KvK: 68913176
BTW: 857644907B01
Bank: NL76ABNA0247440663

Route


Tweets